Pustynia w mieście

Pustynia w mieście » Czytania z dnia

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

POLECAMY

Duch Święty wyprowadza nas na pustynię
Karmelita Bosy
Duch Święty wyprowadza nas na pustynię

Wezwanie na pustynię nie pochodzi z osobistego upodobania, lecz jest darem Ducha Świętego. Tak jak w przypadku Chrystusa, prowadzi On niektóre osoby do wyboru samotności, aby tam - w walce przeciw pokusom - nauczyły się opowiadać po stronie Boga, doświadczając tej samej próby, jakiej...

Księgarnia religijna

Czytania z dnia

Chcesz znaleźć czytania liturgiczne na wybrany dzień? Wybierz datę i znajdź czytania z dnia.

« Czytanie na poprzedni dzień || Czytanie na nastepny dzień »

   

Cykl niedzielny czytań: B, Cykl powszedni czytań: II

Czytania z dnia


Z kalendarza liturgicznego diecezji polskich

Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła

Św. Małgorzaty Szkockiej

Św. Gertrudy, dziewicy

NAJŚW. MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA, głównej patronki archidiecezji

W archidiecezji warmińskiej i diecezjach łomżyńskiej, drohiczyńskiej, ełckiej: NAJŚW. MARYI PANNY OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA

W archidiecezji wrocławskiej: ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO we Wrocławiu

W diecezji opolskiej: ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO w Opolu

W diecezji warszawsko-praskiej: Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

W archidiecezji warszawskiej: Najśw. Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia


Czytania z dnia

2 J 4-9

Wybrana Pani, ucieszyłem się bardzo, że znalazłem wśród twych dzieci takie, które postępują według prawdy, zgodnie z przykazaniem, jakie otrzymaliśmy od Ojca. A teraz proszę cię, Pani, abyśmy się wzajemnie miłowali. A pisząc to - nie głoszę nowego przykazania, lecz to, które mieliśmy od początku. Miłość zaś polega na tym, abyśmy postępowali według Jego przykazań. Jest to przykazanie, o jakim słyszeliście od początku, że według niego macie postępować. Wielu bowiem pojawiło się na świecie zwodzicieli, którzy nie uznają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele ludzkim. Taki jest zwodzicielem i Antychrystem. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, coście zdobyli pracą, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. Każdy, kto wybiega zbytnio naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, ten nie ma Boga. Kto trwa w nauce Chrystusa, ten ma i Ojca, i Syna.

Ps 119,1-2.10-11.17-18

Refren: Szczęśliwi, którzy żyją według Prawa

Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego napomnienia
i szukają Go całym sercem.

Z całego serca swego szukam Ciebie,
nie daj mi odejść od Twoich przykazań.
W sercu swoim przechowuję Twe słowa,
aby przeciw Tobie nie zgrzeszyć.

Czyń dobrze swojemu słudze,
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy.
abym podziwiał Twoje prawo.

Mt 24, 42a. 44

Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.

Ewangelia: Łk 17,26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Pytali Go: Gdzie, Panie? On im odpowiedział: Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.


320
dzień roku
47 dni
do końca roku
LISTOPAD 2018
16
PIĄTEK
32 tydzień zwykły
Maria, Edmund, Marek

© Pustynia w Mieście & Brodex 2018 r.