Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Czytania z dnia

Czytania z dnia

Chcesz znaleźć czytania liturgiczne na wybrany dzień? Wybierz datę i znajdź czytania z dnia.

« Czytanie na poprzedni dzień || Czytanie na nastepny dzień »

   

Ewangelia 2019
Ewangelia 2019

Czytania na każdy dzień 2019 roku.

Cykl niedzielny czytań: C, Cykl powszedni czytań: I

Uroczystść Zwiastowania Pańskiego


Z kalendarza liturgicznego diecezji polskich

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE


Uroczystść Zwiastowania Pańskiego

Iz 7,10-14

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze! Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł [Izajasz]: Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami.

Ps 40,7-11

Refren: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi,
lecz otwarłeś mi uszy;
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
Wtedy powiedziałem: „Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane:
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
a Twoje prawo mieszka w moim sercu”.
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca,
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twojej wierności
przed wielkim zgromadzeniem.

Hbr 10,4-10

Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto przychodząc na świat, mówi: Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: Oto idę - w zwoju księgi napisano o Mnie - abym spełniał wolę Twoją, Boże. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: Oto idę, abym spełniał wolę Twoją. Usuwa jedną [ofiarę], aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

J 1,14ab

Biblia na co dzień
Biblia na co dzień

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, i widzieliśmy jego chwałę.

Ewangelia: Łk 1,26-38

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, . Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.


Komentarz

Anna Achmatowa nigdy nie mówiła nic złego o wierszach młodych poetów, wśród których było wielu grafomanów. Jeśli jednak twierdziła: „Jest pan mistrzem metafory” albo: „Bardzo ciekawe są pani rymy”, to znaczyło, że wiersze można wyrzucić do kosza. Jeśli jej się coś podobało, mawiała, że w tych wierszach jest obecna tajemnica.

Każde wartościowe dzieło zawiera w swoim przesłaniu często trudną do odkrycia tajemnicę. Podobnie jest, kiedy w życie człowieka wkracza Bóg. Do młodej dziewczyny przychodzi Anioł, którego widzi pierwszy raz w życiu. Mówi o sprawach dla niej niezrozumiałych: jest pełna łaski, będzie matką Syna Bożego, zstąpi na Nią Duch Święty.

Siostra Adelgunda wspomina ostatnie chwile życia filozofa Edmunda Husserla. Kiedy czuwała u jego łoża w pewnej chwili powiedział: — Widzę coś cudownego! Szybko! Niech siostra zapisze! Zanim siostra Adelgunda przybiegła z notatnikiem, filozof już nie żył. Co widział Husserl? Zapewne coś, o czym nie wolno mówić czy pisać...

ks. Eugeniusz Burzyk
Z książki Po pierwsze nie nudzić


84
dzień roku
283 dni
do końca roku
MARZEC 2019
25
PONIEDZIAŁEK
Uroczystść Zwiastowania Pańskiego
Maria, Wieńczysław, Ireneusz

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Macierzyństwo duchowe
Ks. Winfrid Wermter
Macierzyństwo duchowe

Czym jest macierzyństwo duchowe? Czy własna matka może też być matką duchową? Jak można umacniać i pogłębiać macierzyństwo?

Księgarnia religijna

© Pustynia w Mieście & Brodex 2019 r.