Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Czytania z dnia

Czytania z dnia 2019-03-14

Chcesz znaleźć czytania liturgiczne na wybrany dzień? Wybierz datę i znajdź czytania z dnia.

« Czytanie na poprzedni dzień || Czytanie na nastepny dzień »

   

Rozważania liturgiczne na każdy dzień. Okres Wielkanocny
Rozważania liturgiczne na każdy dzień

Okres Wielkanocny

Cykl niedzielny czytań: C, Cykl powszedni czytań: I

Czytania z dnia

Czytania z dnia

Est 14,1.3-5.12-14

Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła: Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie, że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców naszych ze wszystkich ich przodków na wieczystą posiadłość i uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy. Wspomnij, Panie, pokaż się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu bogów i Władco nad wszystkimi władcami. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści do wroga naszego, aby zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą. Wybaw nas ręką Twoją i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo oprócz Ciebie, Panie, który wiesz wszystko.

Ps 138,1-3.7c-8

Refren: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Wybawia mnie Twoja prawica.
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

Ps 51,12a.14a

Biblia na co dzień
Biblia na co dzień

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i przywróć mi radość z Twojego zbawienia.

Ewangelia: Mt 7,7-12

Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.


Komentarz

W książce Andrzeja Szczypiorskiego Msza za Miasto Arras biskup Utrechtu Dawid wyznaje: „Bóg moich modlitw od dawna nie słucha, a ja też czasu nie chcę próżno tracić. Jesteśmy obaj z Panem Bogiem w wielkiej niezgodzie, bo wątpię w Niego, a On wątpi we mnie. I jakoś dajemy sobie radę bez wzajemnej miłości”.

Modlitwa nie polega na „urzędowym” traktowaniu Boga, przedstawianiu Mu listy próśb czy problemów do rozwiązania. Modlitwa to pełna wiary rozmowa z Bogiem, w której ważne jest zaufanie i całkowite poddanie się Jego woli. Wtedy, jeśli nawet Bóg nie działa po naszej myśli, wierzymy, że Jego celem jest nasze dobro.

Po zatrzymaniu księdza Stanisława Małkowskiego 13 grudnia 1981 roku funkcjonariusze obiecywali, że zwolnią go, jeśli podpisze „lojalkę”. Kapłan stwierdził, że musi porozumieć się z Duchem Świętym. Po odmówieniu Różańca powiedział milicjantom: „Nie mam pozwolenia. Duch Święty się nie zgadza, abym podpisał to oświadczenie”.

ks. Eugeniusz Burzyk
Z książki Po pierwsze nie nudzić


73
dzień roku
294 dni
do końca roku
MARZEC 2019
14
CZWARTEK
Leon, Matylda, Michał

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Młodość to nie tylko wiek. Młodość to stan ducha
O. Leon Knabit OSB
Młodość to nie tylko wiek. Młodość to stan ducha

W tej książce przygotowaliśmy i zebraliśmy tzw. „motywatory” ojca Leona, które mają jedno zadanie: wywołać uśmiech na twarzy, a jednocześnie wzbudzić głęboką refleksję nad własnym życiem. Znaleźć tutaj można tak dłuższe, jak i krótsze wypowiedzi z różnych książek naszego wyjątkowego autora. Co kilka stron umieściliśmy ważne cytaty motywacyjne ojca Knabita, które mają zachęcić do lepszego i radośniejszego życia.

Księgarnia religijna

© Pustynia w Mieście & Brodex 2019 r.