Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Modlitwy » Elementarz modlitwy » Anioł Pański

Anioł Pański

Prowadzący (P): Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
Wszyscy (W): I poczęła z Ducha świętego. Zdrowaś Maryjo...
P: Oto ja, służebnica Pańska.
W: Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo...
P: A Słowo stało się ciałem.
W: I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo...
P: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
P: Módlmy się: O łaskę Twoją prosimy Cię, Panie,
racz wlać w serca nasze,
abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim
Wcielenie Chrystusa, Syna Twego,
przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni.
Przez Chrystusa Pana naszego.
W: Amen.

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Zabawnik

Zabawnik

112 sposobów dobrego wypoczynku i zabawy w domu lub na świeżym powietrzu. Czyli jak bawić się na imieninach, 18-stkach, weselach... i nie tylko?

Księgarnia religijna Izajasz

© Pustynia w Mieście & Brodex 2022 r.