Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Modlitwy » Elementarz modlitwy » Chwała Ojcu

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Złoty list
Wilhelm z Saint-Thierry
Złoty list

Złoty list jest wyrazem tęsknoty za surowym i bardziej pustelniczym życiem, wzorem pierwszych Ojców Pustyni. Napisany przez Wilhelma z Saint-Thierry pod koniec życia, pomiędzy 1143 a 1145 r. List ten stał się nie tylko pochwałą, lecz także programem życia i niejako przewodnikiem na drogach pogłębiania modlitwy i wznoszenia się ku kontemplacji.

Księgarnia religijna Izajasz

© Pustynia w Mieście & Brodex 2022 r.