Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Modlitwy » Elementarz modlitwy » Skład Apostolski

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego,
Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego,
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego,
Święty Kościół powszechny,
Świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie,
żywot wieczny.

Amen.

Skład Apostolski po łacinie

SYMBOLUM APOSTOLORUM

Credo in Deum Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae;
et in Iesum Christum, Filium eius unicum,
Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine;
passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus;
descendit ad inferos; tertia die resurrexit a mortuis;
ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis;
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum;
sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem;
remissionem peccatorum;
carnis resurrectionem;
vitam aeternam.

Amen.

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Rozważania liturgiczne na każdy dzień. Okres zwykły 24-34 tydzień
o. Włodzimierz Zatorski OSB
Rozważania liturgiczne na każdy dzień. Okres zwykły 24-34 tydzień

Kolejny, już piąty, tom rozważań liturgicznych na każdy dzień. Rozważania na 24–34 tydzień okresu zwykłego.

Księgarnia religijna Izajasz

© Pustynia w Mieście & Brodex 2022 r.