Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Modlitwy » Litanie » Litania do Ducha Świętego - 2

Litania do Ducha Świętego - 2

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie elejsom.
Chryste, usłysz mas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami,
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże.
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Duchu Święty mądrości,
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostoł6w,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu.
Bądź nam miłościw - przepuść nam.
Duchu Święty, Boże,
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże -
wybaw nas, Duchu Święty. Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej ,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom laski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez przyjście swoje w językach ognistych,
My Ciebie prosimy
wysłuchaj nas Duchu Święty Boże.
Abyś Kościół swój święty rządzić i zachować raczył, - wysłuchaj nas Duchu Święty Boże.
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył.
Abyś nam stałości męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył.
Abyśmy Ciebie miłowali t dla Ciebie grzechów się strzegli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Serce czyste stwórz we mnie, Boże.
W. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się:
Przybądź Duchu Święty, racz napełnić serca swoich wiernych i ogień miłości swojej w nich zapalić, który wszystkie narody w jedności wiary zgromadziłeś, iżby łaska Twa najświętsza serca nasze oświeciła i od wszelkiego złego nas chroniła.

Amen

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Nowenna do Ducha Świętego
Krzysztof Piskorz OCD
Nowenna do Ducha Świętego

W sposób szczególny jesteśmy wezwani do usilnego przyzywania Ducha Świętego. Pomocą w podjęciu praktyki nabożeństwa do Trzeciej Osoby Trójcy Przenajświętszej może być ten modlitewnik, w którym znajdziemy różne modlitw do Ducha Świętego (litanie, nowenny oraz modlitwy Świętych).

Księgarnia religijna Izajasz

© Pustynia w Mieście & Brodex 2022 r.