Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Modlitwy » Litanie » Litania do Świętego Józefa

Litania do Świętego Józefa

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, ...
Przesławny potomku Dawida, ...
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca
Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć
jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Rozważania o wierze [OPRAWA MIĘKKA]
ks. Tadeusz Dajczer
Rozważania o wierze [OPRAWA MIĘKKA]

Światowy bestseller; książka przetłumaczona na kilkadziesiąt języków.  Ks. Dajczer dzieli się doświadczeniem kierownictwa duchowego, nawołuje do zawierzenia Bogu. Prosty i jasny język przyciąga i angażuje uwagę czytelnika, rozbudza pragnienie doświadczenia Boga, zaprasza do wkroczenia na drogę świętości.

Księgarnia religijna

© Pustynia w Mieście & Brodex 2020 r.