Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Modlitwy » Litanie » Litania do Świętego Józefa

Litania do Świętego Józefa

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże, - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże, - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, ...
Przesławny potomku Dawida, ...
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży,
który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca
Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając mu na ziemi cześć
jako opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

5 poziomów przywództwa
John C. Maxwell
5 poziomów przywództwa

Książki Johna C. Maxwella są od lat lekturą obowiązkową w moim zespole przywódczym. Nie znam nikogo, kto potrafiłby lepiej przełożyć dziesiątki lat doświadczeń w przywództwie na język praktycznych i łatwo zrozumiałych zasad przydatnych na każdym poziomie działalności kierowniczej.

Księgarnia religijna Izajasz

© Pustynia w Mieście & Brodex 2022 r.