Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Modlitwy » Litanie » Litania do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus - 2

Litania do Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus - 2

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża - módl się za nami.
Święta Maryjo, Królowo Ozdobo Karmelu
Święty Józefie
Święta Tereso od Jezusa
Święty Janie od Krzyża
Święta Tereso od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza
Święta Tereso łasko Boga dla Karmelu
Święta Tereso patronko misji
Święta Tereso doktorze Kościoła
Święta Tereso umiłowane dziecko Ojca Niebieskiego
Święta Tereso gorliwie miłująca Jezusa
Święta Tereso pragnąca upodobnić się do Dzieciątka Jezus
Święta Tereso pragnąca upodobnić się do Jezusa cierpiącego
Święta Tereso rozpalona miłością do Ducha Świętego
Święta Tereso uzdrowiona przez uśmiech Maryi
Święta Tereso idąca do Boga małą drogą dziecięctwa duchowego
Święta Tereso szukająca jedynie prawdy
Święta Tereso wybierająca wszystko czego chciał Bóg
Święta Tereso praktykująca pokorę serca
Święta Tereso miłująca bycie zapomnianą i uważanie się za nic przed ludźmi
Święta Tereso nie miłująca tego co wielkie i błyszczące w oczach innych
Święta Tereso zapominająca o sobie, by uszczęśliwić serce Boga
Święta Tereso walcząca bronią modlitwy i ofiary
Święta Tereso pragnąca miłować jak sam Jezus
Święta Tereso żyjąca miłością
Święta Tereso uwielbiająca dzieła Stwórcy
Święta Tereso wychwalająca miłosierdzie Boże
Święta Tereso uboga, czysta, posłuszna
Święta Tereso ukryta w obliczu Jezusa
Święta Tereso wierna w najdrobniejszych sprawach
Święta Tereso żyjąca w Karmelu dla zbawienia dusz i modlitwy za kapłanów
Święta Tereso uśmiechu Boga darowanego bliźniemu
Święta Tereso mistrzyni życia duchowego
Święta Tereso kierująca swój wzrok ustawicznie w stronę Ojczyzny Niebieskiej
Święta Tereso różo odarta z płatków i zdeptana stopami Jezusa
Święta Tereso patronko misji
Święta Tereso mocna słabością
Święta Tereso przyciągana jedynie przez samego Jezusa
Święta Tereso wolna i szczęśliwa
Święta Tereso cierpliwa i mężna
Święta Tereso pełna prostoty zarówno w radości jak i w cierpieniu
Święta Tereso ofiarująca się Miłości Miłosiernej
Święta Tereso pozostająca przed Bogiem z pustymi rękami
Święta Tereso radująca się swoją niemocą
Święta Tereso ufająca aż do zuchwałości
Święta Tereso umocniona w wierze przez zaciętą walkę
Święta Tereso ufająca wbrew wszelkiej nadziei
Święta Tereso męczennico miłości
Święta Tereso karmiąca się Słowem Bożym
Święta Tereso rozpalona pragnieniem przyjmowania Eucharystii
Święta Tereso będąca miłością w sercu Kościoła
Święta Tereso będąca Słowem Boga skierowanym do świata
Święta Tereso apostołko Miłosierdzia
Święta Tereso, której wszystkie pragnienia zostały przez Boga spełnione
Święta Tereso siostro i przyjaciółko kapłanów
Święta Tereso rozpalona żarliwością o zbawienie dusz
Święta Tereso wspomożenie twoich sióstr i braci misjonarzy
Święta Tereso matko wielu dusz
Święta Tereso "zasiadająca do stołu" z grzesznikami
Święta Tereso siostro dla wszystkich
Święta Tereso będąca blisko uwięzionych
Święta Tereso siostro poranionych przez życie
Święta Tereso solidarna z niewierzącymi
Święta Tereso bliska tych, którzy są kuszeni i którzy wątpią
Święta Tereso, któraś ze skazańca uczyniła swoje pierwsze duchowe dziecko
Święta Tereso bliska tych, którzy tracą nadzieję i są o krok od rozpaczy
Święta Tereso uobecnienie przebaczenia i pokoju
Święta Tereso świadku Bożego Ojcostwa i Miłosierdzia
Święta Tereso świadku Chrystusa Sługi i Świętości
Święta Tereso, któraś poświęciła swoje życie dla chwały Boga i zbawienia świata
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, - zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:
Boże, który otwierasz swoje królestwo dla małych i pokornych, pozwól nam pójść w ślady Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i postępować Jej drogą ufności i miłości z taką wiernością, abyśmy dzięki Jej modlitwom dostąpili miłosierdzia i oglądania Twojej chwały w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

...jakby Boga nie było
O. Leon Knabit OSB
...jakby Boga nie było

Ojciec Leon pyta o sens wiary, jej wartość, o to, czy pierwsze przykazanie Dekalogu ma dla...

Księgarnia religijna Izajasz

© Pustynia w Mieście & Brodex 2022 r.