Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Modlitwy » Litanie » Litania do Wszystkich Świętych

Litania do Wszystkich Świętych

Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
Święty Michale, módl się za nami.
Święci Aniołowie Boży, módlcie się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami.
Święty Józefie,
Święty Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.
Święty Andrzeju, módl się za nami.
Święty Janie, Święta Mario Magdaleno,
Święty Szczepanie,
Święty Ignacy Antiocheński,
Święty Wawrzyńcze,
Święty Wojciechu i Stanisławie, módlcie się za nami.
Święta Perpetuo i Felicyto,
Święta Agnieszko, módl się za nami.
Święty Grzegorzu,
Święty Augustynie,
Święty Atanazy,
Święty Bazyli,
Święty Marcinie,
Święty Benedykcie,
Święty Franciszku i Dominiku, módlcie się za nami.
Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami.
Święty Janie Mario Yianneyu,
Święta Katarzyno Sieneńska,
Święta Tereso z Avili,
Wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami.
Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie
Od zła wszelkiego,
Od każdego grzechu,
Od śmierci wiecznej,
Przez Twoje wcielenie,
Przez Twoje święte zmartwychwstanie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Prosimy Cię, my grzesznicy, wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie.
Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego, wysłuchaj nas, Panie.
Chryste usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas.

 

Na górze Przemienienia [CZARNA]

Na górze Przemienienia [CZARNA]

Jerzy Lech Kontkowski SJ

Modlitwa jest naturalną potrzebą człowieka, jak pragnienie jedzenia i picia. Znają ją wszystkie religie świata. Prosimy Boga o przebaczenie win oraz o spełnienie potrzeb. Prosimy także w intencji innych ludzi, wstawiamy się za nimi u Boga. Radość, trud, różne potrzeby, wszystko to może być przedmiotem modlitwy i dziękczynienia. Możemy wreszcie wielbić Boga całkiem bezinteresownie, wysławiać Go i oddawać Mu chwałę.

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Msza Święta i Adoracja Eucharystyczna
Vinny Flynn
Msza Święta i Adoracja Eucharystyczna

Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła. Czy jako katolicy potrafimy w pełni korzystać z kryjących się w niej skarbów naszej wiary? Vinny Flynn przeprowadza nas przez kolejne części liturgii Mszy Świętej i pomaga na nowo odkryć ich głęboki sens. Uczy, jak przy pomocy prostych modlitw – zarówno tradycyjnych, jak i zupełnie współczesnych – otworzyć się na prawdziwą obecność Boga w Eucharystii, adoracji i codziennym życiu.

Księgarnia religijna Izajasz

© Pustynia w Mieście & Brodex 2022 r.