Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Modlitwy » Modlitwy do Ducha Świętego » Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II na drugi rok przygotowania do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Rok poświęcony Duchowi Świętemu.

Duchu Święty, najsłodszy Gościu serc, ukaż nam głębokie znaczenie Wielkiego Jubileuszu, aby dusze nasze mogły go świętować z wiarą, w nadziei, która nie zawodzi, w miłości, która nie oczekuje niczego w zamian

Duchu Prawdy, który przenikasz głębokości Boże, żywa pamięci i proroctwo Kościoła, prowadź ludzkość do poznania Jezusa z Nazaretu, Pana chwały, Zbawiciela świata, najwyższe spełnienie dziejów.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Stworzycielu, tajemniczy twórco Królestwa Bożego, mocą Twoich świętych darów wspomagaj Kościół, aby odważnie przekraczał próg nowego Tysiąclecia i niósł przyszłym pokoleniom światło zbawczego Słowa.

Duchu Świętości, Boskie tchnienie, które porusza wszechświat, przyjdź i odnów oblicze ziemi. Wzbudź w sercach chrześcijan pragnienie pełnej jedności, aby byli dla świata skutecznym znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Komunii, duszo i podporo Kościoła, spraw, aby bogactwo charyzmatów i posług służyło jedności Ciała Chrystusowego; spraw, aby wierni świeccy, osoby konsekrowane i wyświęceni szafarze wspólnie dążyli do budowania Królestwa Bożego.

Duchu Pocieszycielu, niewyczerpane źródło radości i pokoju, pobudzaj do solidarności wobec potrzebujących, dodaj chorym otuchy, napełń wystawionych na próbę ufnością i nadzieją, ożyw we wszystkich chęć czynnego zaangażowania w budowie lepszej przyszłości.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Duchu Mądrości, który nawiedzasz umysły i serca, spraw, aby postęp wiedzy i techniki służył życiu, sprawiedliwości i pokojowi. Wspieraj dialog z wyznawcami innych religii, pomóż różnym kulturom otworzyć się na wartości Ewangelii.

Duchu Życia, za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem w łonie Dziewicy, Niewiasty, która milczy i słucha. Ucz nas wrażliwości na natchnienia Twojej miłości i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu, które stawiasz na drogach historii.

Przyjdź, Duchu miłości i pokoju!

Tobie, Duchu Miłości, wraz z Ojcem Wszechmogącym i Synem Jednorodzonym, wszelka cześć i chwała po wszystkie wieki wieków. Amen

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Przewodnik dla narzeczonych i młodych małżeństw
Marta Kuczaj, Henryk Kuczaj
Przewodnik dla narzeczonych i młodych małżeństw

Pójdź ze mną do nieba to przewodnik do małżeńskiego nieba napisany lekkim, przystępnym językiem. Pomoże on odkryć wartość wspólnego życia i rodzicielstwa oraz dar prawdziwej miłości małżeńskiej, będącej odbiciem miłości Boga do człowieka. Podpowiada, jak unikać dramatów, a wszelkie przeszkody pokonywać tak, by wspólne zwycięstwo wzmacniało wzajemną miłość, szacunek i przywiązanie, zaś trwanie razem prowadziło do szczęścia i wspierania się w drodze ku świętości.

Księgarnia religijna

© Pustynia w Mieście & Brodex 2021 r.