Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Modlitwy » Nowenny » Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Nowenna do św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Boże, nasz Ojcze, Ty przyjmujesz do siebie tych, którzy na tym świecie służą Ci wiernie: przywołujemy św. Teresę od Dzieciątka Jezus z powodu jej miłości do Ciebie. Jej dziecięca ufność dawała jej nadzieję, "że w Niebie Ty będziesz spełniał jej wolę, ponieważ na ziemi ona zawsze wypełniała Twoją".
Błagamy Cię, wysłuchaj naszą modlitwę, którą zanosimy do Ciebie z wiarą powierzając się jej wstawiennictwu.
Ojcze Nasz...

Panie Jezu, Jedyny Synu Boga i nasz Zbawicielu, wspomnij, że św. Teresa od Dzieciątka Jezus ofiarowała swoje ziemskie życie dla zbawienia dusz i chciała: "przeżyć swoje Niebo czyniąc dobro na ziemi", gdyż była Twoją umiłowaną Oblubienicą, ogarniętą pragnieniem życia dla Twojej chwały.
Oddajemy się Tobie, by otrzymać łaski, o które błagamy powierzając się Jej wstawiennictwu.
Zdrowaś Maryjo...

Duchu Święty, źródło wszelkiej łaski i wszelkiej miłości, to przez Twoje działanie św. Teresa od Dzieciątka Jezus została napełniona Bożym upodobaniem i odpowiedziała na nie z doskonałą wiernością. Teraz niech wstawia się za nami i niech nie ustanie aż do końca czasów.
Chwała Ojcu...

O św. Tereso od Dzieciątka Jezus, spójrz na ufność z jaką zwracamy się do Ciebie i przyjmij nasze prośby. Wstawiaj się za nami do Maryi, Bożej Matki, która uśmiechnęła się do Ciebie w chwili doświadczenia. Spójrz także na tych wszystkich, którzy przeżywają trudności i którzy cierpią, i na tych, którzy się do Ciebie zwracają: jednoczymy się z nimi jak z braćmi.
Poprzez łaski, których pragniemy - jeśli taka jest wola Boża - umocnij nas w Wierze, Nadziei i Miłości na drodze naszego życia i wesprzyj nas w chwili śmierci, abyśmy przeszli z tego świata w pokoju do Ojca i byśmy poznali wieczną radość Dzieci Bożych.

Amen

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Kobieta od A do Z
Jacek Pulikowski
Kobieta od A do Z

Książka Kobieta od A do Z to swoisty alfabet Jacka Pulikowskiego. Dzięki niemu możemy lepiej poczuć, co tak naprawdę dzieje się w sercu kobiety. Zrozumienie tego, to jest charakterystyczne i wspólne dla każdej kobiety jest kluczem do zapanowania nad tym, co trudne do opanowania i chęci rozwoju tego, co warte pielęgnowania.

Księgarnia religijna

© Pustynia w Mieście & Brodex 2019 r.