Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Czytania z dnia

Czytania z dnia

Chcesz znaleźć czytania liturgiczne na wybrany dzień? Wybierz datę i znajdź czytania z dnia.

« Czytanie na poprzedni dzień || Czytanie na nastepny dzień »

   

Rozważania liturgiczne na każdy dzień. Okres Wielkanocny
Rozważania liturgiczne na każdy dzień

Okres Wielkanocny

Cykl niedzielny czytań: B, Cykl powszedni czytań: I

Czytania z dnia

Czytania z dnia

Dz 5,27-33

Gdy słudzy przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni. Gdy to usłyszeli, wpadli w gniew i chcieli ich zabić.

Ps 34,2.9.17-20

Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
by pamięć o nich wymazać z ziemi.
Pan słyszy wołających o pomoc
i ratuje ich od wszelkiej udręki.

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
ocala upadłych na duchu.
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy,
ale Pan go ze wszystkich wybawia.

J 20,29

Biblia na co dzień
Biblia na co dzień

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.

Ewangelia: J 3,31-36

Jezus powiedział do Nikodema: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela /mu/ Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży.


Komentarz

Czesław Miłosz pisze:

„Szanowne moje oczy, nie najlepiej z wami.
Dostaję od was rysunek nieostry,
A jeżeli kolor, to przymglony.
[...]
Błagajmy, niech nam będzie wrócona
Druga przestrzeń”.

Jezus tłumaczy Nikodemowi, że inaczej przemawia Ten, który przychodzi z nieba, a inaczej człowiek, który żyje na ziemi. Podkreśla, że „Bóg jest prawdomówny”. Dlatego dokonując oceny ludzi i świata musimy spojrzeć głębiej; nie możemy ograniczać się do wymiaru materialnego, który jest tylko częścią rzeczywistości.

Stefan Bratkowski proponuje, by wprowadzić do szkolnego programu przedmiot nauki odróżniania faktów od propagandy, a prawdy od kłamstwa. Uważa, że nie jest problemem zdobycie dostępu do informacji, lecz nauczenie odbiorców krytycznego czytania, słuchania i oglądania, by umieli dojść do prawdy.

ks. Eugeniusz Burzyk
Z książki Po pierwsze nie nudzić


105
dzień roku
262 dni
do końca roku
KWIECIEŃ 2021
15
CZWARTEK
Olimpia, Anastazja, Bazyli

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Plaster miodu
o. Adam Szustak OP
Plaster miodu

Pan Bóg pragnie razem z tobą przeżywać twoją samotność! Chce zaleczyć wszystkie rany, oddalić gorycz i ból. Chce zanurzyć cię w miodzie. Pozwól Mu na to! Cieszące się milionową publicznością rekolekcje o. Adama Szustaka otwierają oczy, pokazując, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne.

Księgarnia religijna

© Pustynia w Mieście & Brodex 2021 r.