Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Uroczyste Nieszpory za Miasto

Uroczyste Nieszpory za Miasto

Wiele lat temu, kiedy jeszcze nasza Wspólnota nie była zatwierdzona dekretem biskupa, nasz Pasterz był ojcem duchownym w seminarium, a o Domu Wspólnoty tylko marzyliśmy, Bóg złożył w nasze serca pragnienie, żeby z grupy osób, spotykającej się na modlitwie utworzyć coś więcej - Wspólnotę.

Długo szukaliśmy naszego miejsca w Kościele, sposobu, w jaki moglibyśmy służyć, formy modlitwy najbliższej naszym sercom. Tak odkryliśmy, że naszym powołaniem jest modlitwa za miasto, ludzi, wśród których żyjemy, wśród których pracujemy. Nieszpory odkryliśmy ucząc się świętować niedzielę - pamiątkę zmartwychwstania - stąd zawsze są to uroczyście obchodzone I nieszpory niedzieli.

Na początku modliliśmy się sami na rekolekcjach, albo w naszych domach. Szybko jednak odkryliśmy, że powinniśmy zapraszać do tej modlitwy wszystkich, którzy również chcą modlić się za swoje miasta. Zaczęliśmy więc pielgrzymować od parafii do parafii i modlić się uroczystymi Nieszporami za miasto wraz ze wspólnotami parafialnymi i wszystkimi, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i potrzebę serca.

Pierwsze nieszpory, które odbyły się 3 lutego 2001r. w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Zielonej Górze, były dla nas ogromnym przeżyciem. Każdy z nas zaczął odkrywać czym jest wspólna modlitwa tylu osób w jednej intencji.

Nieszpory w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu

Samo nabożeństwo nieszporów jest nieco rozbudowane. Rozpoczynają się procesją kapłanów biorących udział w nieszporach, służby liturgicznej oraz członków Wspólnoty. Jest dla nas bardzo ważne, aby oprawa tej modlitwy była tak piękna jak to możliwe. Oczywiście jesteśmy ograniczeni naszymi brakami i bardzo często nasze starania nie są adekwatne do efektów, ale ważne aby trud włożony w przygotowania był miły Bogu. Staramy się aby wszystkie pieśni i psalmy zawsze były wyświetlane na slajdach, dzięki czemu cały kościół może brać aktywny udział w modlitwie. Zawsze śpiewamy hymn, psalmy, Magnifikat, responsorium z dnia, jednak, zamiast modlitwy prośby, śpiewamy Litanię Nocy. Jest to piękna modlitwa, którą zapożyczyliśmy ze Wspólnoty Błogosławieństw. Obejmuje ona wiele sytuacji i ludzi, którzy rzadko są polecani w modlitwie przez innych. Podczas Nieszporów, można zobaczyć slajdy, na których są ważne miejsca naszych miast: sądy, szpitale, hospicja, ubogie dzielnice, urzędy - za te miejsca modlimy się szczególnie.

Szczególnym momentem jest modlitwa o Słowo dla miasta, które zastępuje fragment Pisma Św. przeznaczonego na ten dzień. Prosimy Ducha Świętego, aby poprzez swoją obecność w Słowie był dla nas drogowskazem. W oparciu o nie kapłan mówi krótkie kazanie.

Ponieważ Bóg złożył w nas również pragnienie ciszy, na nieszporach jest moment Wystawienia Najświętszego Sakramentu i adoracji w milczeniu. Następnie kapłan wychodzi z Najświętszym Sakramentem do klęczących wiernych w kościele. Jest to chyba dla wielu szczególny moment, kiedy Pan Jezus przechadza się wśród nas, jest tak blisko i błogosławi nam.

Ewa Misztal, Radosław Rudziński

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Jerzy Popiełuszko. Prawda przeciw totalitaryzmowi
Bernard Brien
Jerzy Popiełuszko. Prawda przeciw totalitaryzmowi

Czy przesłanie ks. Jerzego Popiełuszki wciąż jest aktualne? Bez względu na granice czasu i państw? Czy polski kapłan potrafi poruszyć też duszę laickiej Francji?

Księgarnia religijna Izajasz

© Pustynia w Mieście & Brodex 2024 r.