Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Czytania z dnia

Czytania z dnia 2000-03-06

Chcesz znaleźć czytania liturgiczne na wybrany dzień? Wybierz datę i znajdź czytania z dnia.

« Czytanie na poprzedni dzień || Czytanie na nastepny dzień »

   

Ewangelia 2023
Ewangelia 2023

Cykl niedzielny czytań: B, Cykl powszedni czytań: II

Czytania z dnia

Czytania z dnia

2 P 1,1-7

Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie godną czci jak i nasza: Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie przez poznanie Boga i Jezusa, Pana naszego! Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość.

Ps 91,1-2.14-16

REFREN: Tobie, mój Boże, ufam całym sercem

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam”.

„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał,
a Ja go wysłucham.

I będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie”.

Ap 1,5a

Jezu Chryste, jesteś Świadkiem wiernym, Pierworodnym umarłych; umiłowałeś nas i przez Krew swoją uwolniłeś nas od naszych grzechów.

Ewangelia: Mk 12,1-12

Jezus zaczął mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał od nich część należną z plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę; lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako ostatniego do nich, bo sobie mówił: Uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili nawzajem do siebie: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych. I starali się Go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę przypowieść. Zostawili więc Go i odeszli.


Komentarz

W filmie Mój Nikifor sekretarz PZPR w Krynicy przekonuje malarza Mariana Włosińskiego: — Na wiosnę biorą mnie do Krakowa, mam tam być naczelnikiem Wydziału Kultury. Chcę, żebyś pojechał ze mną! Będziesz decydował, kto jest artystą, a kto nie jest.

Można by powiedzieć, że pracownikom winnicy poprzewracało się w głowach. Poczuli się tak pewnie, że postanowili zabić syna właściciela. Zaślepieni pychą i pragnieniem władzy pomyśleli naiwnie, że w ten sposób mogą zostać właścicielami dzierżawionej winnicy.

Arcybiskup Bombaju, kardynał Ivan Dias, powiedział w czasie konferencji: „Biskup jak osioł musi nieść Jezusa na ramionach, aby lud mógł go widzieć, słyszeć i naśladować. Wszelkie hosanna, alleluja, palmy i gałązki oliwne nie są dla osła, tylko dla jego Pana”.

ks. Eugeniusz Burzyk


66
dzień roku
302 dni
do końca roku
MARZEC 2000
6
PONIEDZIAŁEK
9 tydzień zwykły
Róża, Wiktor, Jordan

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Dzikie serce - Rozważania w drodze
John Eldredge
Dzikie serce - Rozważania w drodze

Przewodnik w podróży ku męskości, odkrywającej tajemnicę serca mężczyzny, jego męską tożsamość i miejsce w bitwach życia...

Księgarnia religijna Izajasz

© Pustynia w Mieście & Brodex 2024 r.