Pustynia w Mieście

Pustynia w Mieście » Czytania z dnia

Czytania z dnia 2020-03-28

Chcesz znaleźć czytania liturgiczne na wybrany dzień? Wybierz datę i znajdź czytania z dnia.

« Czytanie na poprzedni dzień || Czytanie na nastepny dzień »

   

Rozważania liturgiczne na każdy dzień. Okres Wielkanocny
Rozważania liturgiczne na każdy dzień

Okres Wielkanocny

Cykl niedzielny czytań: A, Cykl powszedni czytań: II

Czytania z dnia

Czytania z dnia

Jr 11,18-20

Pan mnie pouczył i dowiedziałem się; wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak potulny baranek, którego prowadzą na zabicie, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany: Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą, zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina! Lecz Pan Zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada nerki i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam moją sprawę.

Ps 7,2-3.9bc-12

Refren: Panie, mój Boże, Tobie zaufałem

Panie, Boże mój, do Ciebie się uciekam,
wybaw mnie i uwolnij od wszystkich prześladowców,
zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy,
gdy zabraknie wybawcy.

Panie, przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości
i niewinności, która jest we mnie.
Niech ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocnij
Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia.

Bóg jest dla mnie tarczą
co zbawia ludzi prostego serca.
Bóg sędzia sprawiedliwy,
Bóg codziennie pałający gniewem.

J 3,16

Biblia na co dzień
Biblia na co dzień

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Ewangelia: J 7,40-53

Wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale - mówili drudzy - czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem? I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: Czemuście Go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha, i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu: Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się - każdy do swego domu.


Komentarz

Krzysztof Majchrzak twierdzi, że nie wolno lekceważyć „szerokiego odbiorcy” ani gustów „prostego człowieka”. Uważa, że jako aktor powinien trafiać do wszystkich, bo jego zawodowym obowiązkiem jest poruszanie ludzi.

Strażnicy nie mogli aresztować Jezusa, bo zachwycili się Jego mową. Jeden z nich wziął nawet Jezusa w obronę. „Nikt jeszcze nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia” — tłumaczyli się przed faryzeuszami i kapłanami.

„Mówiąc dużo i często byle jak, głosimy rzeczywiście »byle jakie niebo«. A ludzi »złość i mdłość atakują« i, »każąc swoim marzeniom blednąć«, odchodzą, bo chcieli nieba nie byle jakiego” — pisze ksiądz Adam Kalbarczyk.

ks. Eugeniusz Burzyk
Z książki Po pierwsze nie nudzić


88
dzień roku
280 dni
do końca roku
MARZEC 2020
28
SOBOTA
Aniela, Sykstus, Joanna

LOGOWANIE

O WSPÓLNOCIE

AKTUALNOŚCI

ŻYCIE KOŚCIOŁA

CZYTELNIA

Bóg jest portem
ks. Krzysztof Kralka, Dorota Sokołowska
Bóg jest portem

Tylko Bóg potrafi z ateisty uczynić wierzącego, a z ateisty-antyklerykała − charyzmatycznego księdza. Wie o tym doskonale ks. Krzysztof Kralka, który doświadczył nawrócenia, pozwalając Bożemu Miłosierdziu na całkowitą przemianę swojego życia.

Księgarnia religijna

© Pustynia w Mieście & Brodex 2020 r.